လက္ေသြးျခင္း (၁)

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ပန္းခ်ီသမားေတြနဲ႔ ဘ၀ကို ေရစုန္ေမွ်ာေနခ်ိန္။ အဲဒီကာလေတြတုန္းက ဆရာသမားေတြ ေဆးခြက္ကို ၀င္ႏိႈက္ျပီး လက္တည့္စမ္းျဖစ္တဲ့ ပံုကားတခ်ိဳ႕ပါ။ အဲဒီကာလေတြ ၀န္းက်င္တုန္းက (ခုေတာ့မသိ) ပန္းခ်ီျပပြဲမွာ ဖားပံုေတြကို တင္ခြင့္မေပးပါဘူး။ အာဏာရွိသူေတြက `ဖား´ပံုကို `ဖား´တဲ့ အဓိပၸာယ္ကို သေရာ္တယ္လို႔ မဆီမဆိုင္ ယူဆၾကလို႔ပါပဲ။ (လိပ္ျပာ မလံုလို႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေတာ့ ညာလို႔ မရဘူး မဟုတ္လား။) မလုပ္နဲ႔ဆို ရြဲ႕ခ်င္တဲ့ ဒီေကာင္က လက္တည့္စမ္းတာေတာင္ ဖားပံုေရြးျပီ ေရးျဖစ္ပါတယ္။


ပံုဆြဲစကၠဴေပ်ာ့

ေရေဆး (အပါး)

၆ လက္မ x ၈ လက္မ

Leave a comment

Filed under Art

0 responses to “လက္ေသြးျခင္း (၁)

  1. win zaw

    လက္ရာေကာင္းပန္ခ်ီပံုေတြ စိတ္၀င္စားတယ္။ပန္းခ်ီလက္ရာေတြ ေမွ်ာ္ေနပါမယ္။