နာဂစ္အလြန္ ကေလးမ်ားေရွ႕ေရး

ဖြဲ႔တည္ရာ မဂၢဇင္း အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၃) အတြက္ ေရးျဖစ္တဲ့ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ပါ။ မဂၢဇင္း မဖတ္ျဖစ္သူေတြ ဖတ္မိေစခ်င္တာနဲ႔ ဘေလာ့ဂ္ေပၚတင္လိုက္ပါတယ္။

Editorial

နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းသည္ နဂိုကတည္းက မေျပလည္လွေသာ ျပည္သူေတြအတြက္ ႏူရာ၀ဲစြဲ လဲရာသူခိုးေထာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ မျဖစ္ခင္ေရာ ျဖစ္ျပီးေနာက္ပါ အဘက္ဘက္မွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေတာ္အသင့္ နာလန္ထူသင့္ပါလ်က္ မထူႏိုင္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ဖြဲ႔တည္ရာ မဂၢဇင္းအေနျဖင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ျဖစ္လာမည့္ ေလေဘးဒဏ္ခံကေလးငယ္မ်ားကို ပို၍ အေလးေပး ေစာင့္ၾကည့္၊ ႏိႈးေဆာ္ တိုက္တြန္းေရးသား လ်က္ရွိပါသည္။ မိဘမဲ့ျဖစ္သြားေသာ၊ နားလည္လက္ခံထားရာ ကမာၻပ်က္သုန္းသြားေသာ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္ ကင္းမဲ့သလိုျဖစ္သြားေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အထူးအာရံုစိုက္ၾကရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္သည္ ဆိုသည့္တိုင္ က်န္မုန္တိုင္းဒဏ္လြတ္ ေဒသမွ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္သလို အမွတ္မဲ့ လမ္းရိုးအတိုင္း မသင္သင့္ပါ။ ကေလးမ်ား စိတၱ၊ ကာယ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္ကေလးမ်ားမွ အစ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုပါသည္။ လတ္တေလာတြင္ ခိုကိုးရာမဲ့ကုန္ေသာ၊ အစ္ကိုၾကီး အဖအရာ အမၾကီး အမိအရာဆိုေသာ္လည္း အရြယ္မေရာက္ေသးပါပဲလ်က္ မိဘမဲ့က်န္ရစ္ေသာ ေမာင္ငယ္ ညီငယ္ ညီမငယ္မ်ား၏တာ၀န္ကို ခ်က္ခ်င္း ပုခံုးေျပာင္းတာ၀န္ယူလိုက္ရျပီး ၀န္ႏွင့္အား မမွ်ျဖစ္က်န္ခဲ့ေသာ၊ ပရိေယသန၀မ္းစာေရးအတြက္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အိုမင္းမစြမ္း အဖိုးအဖြားမ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အေရးတၾကီး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါျပီ။ ထိုအေျခအေနျဖင့္က်န္ရစ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ေမလကုန္အထိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ိဳးတြင္ အနာဂတ္မေရမရာျဖင့္ က်န္ရစ္ေနေသးသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ေတြ႕ေနရပါေသးသည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီအားျဖင့္ ေမြးစားၾကရန္ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႔ ထလုပ္ရန္ အလြန္ခက္ေနပါေသးသည္။ ဖြဲ႔တည္ရာမဂၢဇင္းအေနျဖင့္ အၾကံျပဳလိုသည္မွာ တာ၀န္ရွိ အစိုးရမွျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ ပူးတြဲ၍ ျဖစ္ေစ နာဂစ္မိဘမဲ့ကေလးမ်ားေဂဟာ (Nargis Orphans Center) ကဲ့သို႔ေသာ သီးသန္႔ ေရရွည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ေဂဟာမ်ိဳး ဖြင့္ေစခ်င္ပါသည္။ ထိုေဂဟာမ်ားတြင္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေသာ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို အသက္အရြယ္၊ က်ား မ၊ ေရာက္ရွိဆဲ ပညာေရးအလိုက္ တဆင့္ခ်င္း ျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္သြားသင့္ပါသည္။ ဤသို႔ထူေထာင္ရန္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အားျဖင့္ မလြယ္ကူမွန္း သိသာပါသည္။ ယခုအေျခအေနအတိုင္း ဆက္ျဖစ္ေနပါက ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ အျမတ္ထုတ္မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ား တစတစ တိုးပြားလာပါလိမ့္မည္။ ယခုကဲ့သို႔ လူအေသအေပ်ာက္မ်ားျဖင့္ ရႈပ္ေထြးေနေသာကာလတြင္ ဤျပႆနာမ်ားကို အာဏာရွိ အစိုးရပင္လွ်င္ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ မျမင္ပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဤကဲ့သို႔ ထူေထာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေစတနာအား၊ သဒၶါအားတို႔ အသင့္ရွိသည္ဟု ဖြဲ႔တည္ရာမဂၢဇင္းက ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္လွမ္းမီရာမွတဆင့္ အေကာင္အထည္ေပၚလာေအာင္ တိုက္တြန္းႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ႏိႈးေဆာ္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ

ဖြဲ႔တည္ရာမဂၢဇင္း

၁၁ ဇြန္၊ ၂၀၀၈

Advertisements

Leave a comment

Filed under Magazine, Perspective

Comments are closed.