ဖြဲ႔တည္ရာ မဂၢဇင္း အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၃)

နာဂစ္မတိုင္ခင္ကတည္းက အခ်ိန္မီ စခဲ့ေပမယ့္ နာဂစ္အျပီး အခ်ိန္ရတုန္းမွာ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ အသည္းအသန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရတဲ့ ဖြဲ႔တည္ရာ (Existence) မဂၢဇင္း အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၃) ထြက္ပါျပီ။

ဒီမွာ (သို႔) www.existencemgz.wordpress.com သြားျပီးေတာ့ Download လုပ္ၾကပါခင္ဗ်ား။

Download မလြယ္သူမ်ားလည္း ေမးလ္နဲ႔ ပို႔ေပးဖို႔ အယ္ဒီတာ အဖြဲ႔ကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါေၾကာင္း။ ဒီေမးလ္ေတြကို ပို႔ပါ။

existence.magazine@gmail.com

mmthinker@gmail.com

hanthitnyeim@gmail.com

Advertisements

Leave a comment

Filed under Announcement, Existence Magazine

Comments are closed.