သကၠယ္ေသာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ အေသအေပ်ာက္စာရင္း

နာဂစ္အလြန္ ခရီးသြားမွတ္တမ္း (၅)

အေသအေပ်ာက္စာရင္း

သကၠယ္ေသာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊

ဟိုင္းၾကီးကြ်န္းျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊

ငပုေတာျမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း။


Advertisements

Leave a comment

Filed under Nargis, Research

Comments are closed.