နာဂစ္အျပီး ခရီးသြား မွတ္တမ္း (၃)

နာဂစ္အျပီး ခရီးသြား မွတ္တမ္း (၃)
ျမင္ေယာင္ၾကည့္ဖို႔ ပံုႏွိပ္ေျမပံု

ရံုးတစ္ခုမွာ လူတစ္ရပ္မက ၾကီးမားတဲ့ ပံုႏွိပ္ေျမပံုၾကီးကေန ကူးယူလာတာပါ။
နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းဒဏ္ခံေဒသေတြကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ပါ။
အင္တာနက္ေပၚမွာ ေျမပံုေတြ အလွ်ံပယ္ရႏိုင္တာ မွန္ေပမယ့္ ျမန္မာလို အေသးစိတ္ေရးထားတဲ့ ေျမပံုကို သေဘာက်မိလို႔ပါ။

Advertisements

Leave a comment

Filed under Experience, Nargis

Comments are closed.