လွဴဒါန္းရန္ အဆက္အသြယ္မ်ား (Update)

Information for those who would like to donate for victims of Cyclone Nargis
1) UK
Collected by Myanmar Sanga Association UK and Unity to Victory Group.
u2v@u2v.org.uk
tzhtike2004@gmail.com

Ko Kyaw Swar (+44) 7828 890 224
Ko Thant Zin (+44) 7727 248 755
Ko Moe Swe (+44) 7773 325 635
Ko Myat Soe Khine (+44) 7939 222 932

Ko Htike (+44) 7974 817 387
(http://ko-htike.blogspot.com/)
Sayadaw U Candobhasa
Bank Name : Barclays
Account Holder Name Mr A Candobhasa
A/C 90 00 28 36
S/C 20 80 71
Ph 078 77 297 205
email: ashinucandobhasa@yahoo.co.uk

2) Singapore
Peninsula Plaza.
1. Lin Let (Second Floor)
2. Sin Myanmar ( Third Floor)
3. Daw Than Than Nu (5th Floor)
4. Lan Pya Kyal Library (5 th Floor) – Collection on everyday 6:30 pm to 9pm
Additional info pls see (http://linletkyalsin.blogspot.com/)

Collection of clothes, shoes, caps, pencils and so on.
If u want to participate in this activity please
contact as follow ~

Daw Soe Soe Aung @ Catherine – 92986743
Si Thu Aung @ Chris – 81681121
Ye Thway @ Danny – 91084611

3) US
Myanmar America Burma Buddhist Association (ABBA)
Sayadaw Ashin Indaka and ABBA EC members
619 Bergen Street Brooklyn NY
Tel: 718-622-8019
eMail: info@mahasiusa.org
http://www.mahasiusa.org/cyclone.html

4) Other Information:
You can also donate in these web site.Please see these links for more information.

Save the Children
http://www.savethechildren.org/newsroom/2008/cyclone-nargis-myanmar.html

World Vision South East Asia cyclone relief web site

http://www.worldvision.org/Worldvision/eappeal.nsf/egift-disaster-response-southern-asia-cyclone-relief?OpenForm&campaign=11365555&cmp=KNC-11365555
International Rescue Committee
http://www.theirc.org/news/irc-sends-team-myanmar0505.html?gclid=CN6HiLmnkZMCFQ81egod
(from Niknayman blog)

Russia
ရုရွားႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ လိပ္စာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း။
ဖုန္းနံပါတ္- +၇၉၂၆-၁၃၇-၄၃၅၉ | အီးေမးလ္ – ( myanmarpyithar1@gmail.com)
ဖုန္းနံပါတ္ – +၇၉၂၆-၃၉၈-၀၆၇၄ | အီးေမးလ္ – ( songster.boy@gmail.com )
ဖုန္းနံပါတ္ – +၇၉၂၆-၁၃၇-၈၅၃၁ | အီးေမးလ္ – ( adawe46@gmail.com )
(from mb10gger blog)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Announcement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s