သိုးကေလ (Poem of Bagan Period) ျမန္မာ+အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္

၁။  သိုးကေလ၊ ပုပၸားနတ္ေတာင္၊

အေခါင္ျမင့္ဖ်ား၊ စံုေတာျပား၌၊

နံ႔ရွားၾကိဳင္လြင့္၊ ခါတန္ပြင့္သည္၊

ေရႊႏွင့္ယိုးမွား ပန္းစကား။

 

 1. Oh Nat-spirit with the headdress of Tho-saung

In the thicket of dense forest on the summit of lofty Mt.Popa

Are the fragrant Champac flowers which bloom seasonally.

And their colour can be mistaken for gold.

 

၂။  သိုးကေလ၊ စကားပြင့္ႏွင့္၊

ႏိႈင္းတင့္ႏိုးသည္၊ ရဲမ်ိဳးသမီး၊

ေမာင္ၾကီးႏွမ၊ ညက္လွျပာစင္၊

မယ့္သည္ပင္သည္ ခရီးသား။

 

 1. Oh Nat-spirit with the headdress of Tho-saung

She was the daughter of the brave man

Her beauty could be compared to the Champac flower.

She was brought up under the care of the good brother.

She had a lover kept in the heart of her heart.

He was not with her. He was a serviceman away on a journey.

 

၃။       သိုးကေလ၊ ျမိတ္လြတ္စုလည္း၊

အငယ္တည္းက၊ ကြ်မ္း၀င္ၾကသည္၊

ေမြးဖတူရင္း၊ မ်ိဳးသည္မင္းႏွင့္၊

ခ်စ္ျခင္းစုရံုး၊ သက္ထက္ဆံုးသည္၊

ႏွလံုးမျခား ေစာင့္တရား။

 

 1. Oh Nat-spirit with the headdressof Tho-saung

Since childhood while she still wore

Myeiklutsu hair knot on her head

The twain were fond of each other

He was a nephew of her father

He was thus related to her

The twain were united by attachment

till the end of their lives

They kept their mutual faith.

  

၄။       ေဆြမိမင္း၊ မ်က္သုတ္နီစင္၊

ရထည္းဖ်င္ႏွင့္၊ က်ိဳင္းစဥ္ျမ၀ါ၊

မတ္ၾကီးလ်ာကို၊ မယ္သာၾကိဳက္မိ တုမရွိ။

 

 1. Her relative lover wore a red towel

And a fine Lenin jacket

He was strong, handsome and manly,

He was a knight-designate

She loved him so much

Her love for him was beyond measure.  

(Anonymous, Bagan Period)


Notes

This Linka (လကၤာ), the simplest form of Myanmar verse which has exact meter, rhyme and rhythm, was a sort of ode to the Nat-spirit of Mt.Popa composed by an unknown poet. 

The content of this Linka suggests the tragic story of a mighty Blacksmith Tint De (ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္) and his cousin sister both of whome met violent death and were believed to have become Nat-spirits dwelling on Mt.Popa till today.

(from An Outline History of Myanmar Literature by Dr. Khin Maung Nyunt, p 11-12)

(ကိုဘေကာင္း ကမကထျပဳတဲ့ Burmafication မွာလည္း တင္ထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေရွးေခတ္ေဟာင္းကဗ်ာ၊ လကၤာ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ေတြကို က်ေနာ္ဆက္တင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Art

0 responses to “သိုးကေလ (Poem of Bagan Period) ျမန္မာ+အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္

 1. english for success မွာေတြ့ကတည္းက သေဘာက်ေနတာ…။ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူေလး ခဏျပန္ျဖစ္သြားတယ္..။ေက်းဇူး..။

 2. maymoe

  ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူဘ၀ကို ျပန္သတိရတယ္။

 3. maymoe

  ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္။
  ဆယ္တန္း အဂၤလိပ္စာလဲ တင္ေပးပါဦး။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s