သီးေလးသီး (၂)

img_6951.jpg

 

ငယ္ကြ်မ္းေဆြ..


img_6952.jpg

 

ကရင္ဒံုးယိမ္း..

 

img_6961.jpg

 

အခ်ိန္တန္ရင္ အိမ္ျပန္ရမယ္…

 

img_6967.jpg

 

ေမာ္ဒယ္လို ပိန္ရွည္ရွည္ မင္းသမီးေလး

p1020317.jpg

 

သတင္းမ်ားကို ေၾကျငာပါေတာ့မယ္..

 

img_6982.jpg

 

ျမနႏၵာသီခ်င္းနဲ႔ ႏုတ္မဆက္ခင္..

 

Leave a comment

Filed under Politics

0 responses to “သီးေလးသီး (၂)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s