ကိုယ္႕စိတ္ကို တူးဆြျခင္း

mm thinker

ျခားသူတို႔ မေလွ်ာက္ေသးေသာလမ္း (Road Less Traveled) ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ၿပီးေနာက္ အရင္းခံစိတ္ဆႏၵ (Voice) ကိုရွာေဖြရန္ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ (၁) မိမိ၏ Voice ကို တူးဆြျခင္း (Discover your voice) ႏွင့္ (၂) မိမိ၏ Voice ကို ေဖာ္ထုတ္ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း (Express your voice) တို႔ ျဖစ္သည္။ 

မိမိ၏ေမြးရာပါ အစြမ္းအစဟု ေခၚႏိုင္သည့္ သဘာ၀အမွန္ကိုနား လည္ေအာင္ႀကဳိးစားျခင္း၊ ကာယ၊ စိတၱ၊ ဟဒယ၊ ၀ိဥာဏဟူေသာ လူ႔သဘာ၀ ေလးရပ္စလံုး၏ အားကိုအသံုးျပဳ ဖြံ႕ၿဖဳိးေစျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ Voice ကို တူးဆြႏိုင္သည္။ အေျမာ္အျမင္ရွိျခင္း၊ စည္းကမ္းရွိျခင္း၊ စိတ္ထက္သန္ျခင္း၊ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ေျဖာင့္ေအာင္ထားျခင္း စေသာ အရည္အေသြးတို႔ကို အျမင့္ဆံုးေရာက္ေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ Voice ကို ေဖာ္ထုတ္ျဖစ္ထြန္း ေစႏိုင္သည္။

 

c_0743517997.jpg

 

ကိုယ္႕စိတ္ကို တူးဆြျခင္း

ယခုေဖာ္ျပမည့္ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္ လမ္းသည္ ကိုယ့္ Voice ကို ရွာေဖြမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ အေထာက္ အကူေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အတန္ၾကာက ျဖစ္သည္။ အဓိကညႊန္းႏိုင္ေသာပုဂၢဳိလ္မွာ ငယ္စဥ္ေျခသလံုးအိမ္တိုင္ဘ၀မွ ေအာင္ျမင္ေသာ စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္လာေအာင္ ႀကဳိးစားခဲ့သူ အဂၤလိပ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ အိမ္ႏွင့္ၿခံႏွင့္၊ မိသားစုအသိုက္အ၀န္းႏွင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ေသာဘ၀သို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က ၀တၳဳဇာတ္လမ္းမ်ားေရးရာ တြင္ စိတ္ကူး၊ အေတြးကို လိုသေလာက္ ညႇစ္မထုတ္ႏိုင္ေသာ စာေရးဆရာတို႔ ႀကံဳရေလ့ရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ား သူ႔တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ သူ၏ စိတ္ကူးကြန္႔ျမဴးမႈေတြ ေပ်ာက္ဆံုးလာေနသည္။ တစ္ၿပဳိင္တည္းတြင္ အေက ေတြကလည္း လည္ပင္းခိုက္လာသည္။ တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ဆိုသလိုပင္ ထုတ္ေ၀သူကလည္း ဖိအားေတြေပးကာ ၀တၳဳကို ဘယ္ေန႔အၿပီး လိုခ်င္သည္ဟု ဆိုလာသည္။ ထိုအခါ စိတ္ဓာတ္က်သည္ထက္ က်လာသည္။  တစ
္ဆက္တည္း
သားသမီးမ်ားေရွ႕ ေရးအတြက္ပါ ေတြးေတာပူပန္စ ျပဳလာသည္။ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျမင္ ေနရသလို သို႔မဟုတ္ သူငယ္စဥ္ကလို ကေလးေတြ လမ္းေပၚေရာက္ကုန္မည္လား။ ဖခင္ျဖစ္သူ အေကးမဆပ္ႏိုင္ဘဲ ေထာင္က်သြား၍ သူကေလး ဘ၀က လမ္းေပၚေရာက္သြားရျခင္း ျဖစ္သည္။

သတၱိေတြေပ်ာက္ဆံုးကုန္ကာ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ျဖစ္လာသည္။ ညညဆိုလွ်င္ လန္ဒန္ၿမဳိ႕လမ္းမ်ားေပၚ ေလွ်ာက္သြားရင္း အခ်ိန္ကုန္ခဲ့သည္။ ထိုအခါ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ားတြင္ ညဘက္အလုပ္လုပ္ေနရေသာ လူလိုသူလို မေနရသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မိသားစုေနထိုင္ေရးအတြက္ ျခစ္ျခဳတ္ေခြ်တာသံုးစြဲရင္း ေၾကက္မက္ဖြယ္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ မိဘမ်ား ျမင္ေတြ႕လာရသည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သူျမင္ေနရေသာ တကယ့္အမွန္တရားမ်ားသည္ သူ႔ကို ႐ိုက္ခတ္လာသည္။ အျခားသူမ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္ေနၾကသူမ်ား၊ အတၱမ်ား၊ ေလာဘမ်ား ….။ အိုင္ဒီယာတစ္ခုသည္ သူ႔စိတ္ ႏွလံုးကို လာထိေတြ႕ၿပီး စိတ္ထဲတြင္ စတင္ႀကီးထြားလာသည္။ ဤအေျခအေနမ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ သူလုပ္ေပးႏိုင္သည့္တစ္ခုခုရွိမည္လား။

သူသည္ တစ္ရံတစ္ဆစ္မွ် မျဖစ္ဖူးေသာ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ တက္ကမႈတို႔ျဖင့္ စာေရးစားပြဲသို႔ ျပန္သြားသည္။ တစ္ခုခုလုပ္ေပးလိုေသာ သူ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲရွိေနၿပီး၊ ထိုစိတ္က သူ႔ကို လႊမ္းမိုးသြားသည္။ သံသယမ်ား၊ မရဲ၀ံ့မႈမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္။ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲမ်ားကို ေမ့သြားသည္။ သူသည္ ယခုေရးလိုက္ေသာ၀တၳဳကို ထုတ္ေ၀ခ်င္သည္။ တတ္ႏိုင္သမွ် ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိႏွင့္ ေရာင္းေစခ်င္သည္။ တတ္ႏိုင္သမွ် လူမ်ားမ်ား၏လက္ထဲ ေရာက္သြားေစ ခ်င္သည္။ သူ႔ဘ၀တစ္ခုလံုး ေျပာင္းလဲသြားသည္။ သူသည္ တကယ့္စိတ္ရင္း၊ တကယ္ ေနထိုင္ရွင္သန္လိုသည့္ဘ၀ကို ရွာေတြ႕သြားသည္။

 

အျခားသူမ်ားကို ေစ႕ေဆာ္အားေပးျခင္း

မိမိ၏ Voice ကို တစ္ႀကိမ္ရွာ ေဖြေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ မိမိ၏ ၾသဇာအရွိန္ အ၀ါကို တိုးခ်ဲ႕ရန္၊ ကိုယ့္ဘက္က လုပ္ေပးႏိုင္မႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ထပ္လုပ္ရမည္။ ယင္းမွာ အျခားသူမ်ား ကိုလည္း မိမိကဲ့သုိ႔ ကိုယ့္စိတ္ရင္း ဆႏၵ Voice ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိလာေစရန္ ေစ့ေဆာ္အားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေစ့ေဆာ္အားေပးျခင္း (Inspire) ဟူ ေသာစကားလံုးသည္ လက္တင္ဘာသာ Ispirare မွ လာသည္။ အသက္ဆက္ ေပးျခင္း၊ ရွင္သန္မႈေပးျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ ရသည္။

အျခားသူမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ခံစားမႈဆိုင္ရာ၊ ရွင္သန္မႈဆိုင္ရာ လူ႔သဘာ၀ေလးရပ္ စလံုးကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ အေရးထား၊ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ထုိသူတို႔၏ ပါရမီ၊ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း၊ ထက္သန္မႈ၊ စိတ္ပါ၀င္စားမႈတို႔ကို မီးခဲျပာဖံုးဘ၀မွ ေဖာ္ထုတ္ေပးရာေရာက္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ အမ်ားစု၏ Voice ကို အျပည့္အ၀ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါက ေနာက္တစ္ဆင့္အားျဖင့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ၊ ဖန္တီးႏိုင္မႈႏွင့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈတြင္ သာလြန္လာပါလိမ့္မည္။

ေရွ႕ဆက္ေရးမည့္အခန္းတြင္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ လူအဖြဲ႕အစည္းမွသည္ မိသားစု အထိေသာ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး၌ အျခားသူမ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို Focus လုပ္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

mm thinker

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

The 8th Habit by Stephen Covey

အပုိင္း (၁၃)အ႒မေျမာက္အေလ့အထ

(စြမ္းရည္ျမင့္မားျခင္းမွ ႀကီးက်ယ္ေျပာင္ေျမာက္ျခင္းသုိ႔)

1 Comment

Filed under Management

One response to “ကိုယ္႕စိတ္ကို တူးဆြျခင္း

  1. အဲဒီစာအုပ္ေလး ၇ွိတယ္ ဖတ္ေနတယ္
    7 Habits လည္း ေတာ္ေတာ္ မိုက္တယ္
    အကိုေရာ ဖတ္ေနလား ဘာသာျပန္ျပီး တစ္အုပ္လံုး တင္ပါလား ဟီး
    (အခၽြန္နဲ႔ မတာမဟုတ္ပါ ကြိကြိ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s