ပို႕စ္ေမာ္ဒန္၀ါဒ (Post-modernism)-အပိုင္း (၁)

 

t1_postmodernism.gif

ဂ်ာမနီတြင္ ေဘာ့ဟပ္ဗိသုကာေက်ာင္းေတာ္ (Bauhus School) သည္ အေဆာက္အဦပံုစံမ်ားေရးဆြဲေရးတြင္ အသံုး၀င္အဆင္ေျပမႈကို အလြန္ေဇာင္းေပးျခင္း (Extreme Functionalism) ကို ယံုၾကည္သည္။(Bauhaus: [Ger., lit. “architecture house”, from Bau = building (bauen=to build) + Haus = house.]) ပို႔စ္ေမာ္ဒန္၀ါဒသည္ ယင္းယံုၾကည္မႈကို ဆန္႕က်င္ေသာ ဗိသုကာဒီဇိုင္းလႈပ္ရွားမႈတြင္ စတင္အျမစ္တြယ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အစ ဗိသုကာကဟု ဆိုရမည္။ (ျမန္မာျပည္တြင္မႈ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အစ ကဗ်ာက ဟု ဆိုေကာင္းဆိုရမည္။) ၁၉၇၀ ၀န္းက်င္မွစ၍ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ဟူေသာ အသုန္းအႏႈန္းကို အႏုပညာပံုစံ၊ ဒႆနဆိုင္ရာႏွင့္ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္၊ ေခတ္ျပိဳင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ လူမႈေဗဒဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ သံုးစြဲလာသည္။

bauhauslu1ft.jpg

Bauhus Architecture School

ပို႔စ္ေမာ္ဒန္၀ါဒီဟု ျမန္မာျပည္တြင္ ၀န္ခံထားသူတို႔ပင္ မကြဲျပားၾကသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ဤေနရာတြင္ ရွင္းျပခ်င္ပါသည္။ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္သည္ ေမာ္ဒန္ကို လြန္၍လာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ေမာ္ဒန္ႏွင့္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ ဘာကြာသနည္း။

အႏုရသေရးရာဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ (Aesthetic Movement) ပံုစံအျဖစ္သာရွိေသာ ေမာ္ဒန္၀ါဒႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ပို၍က်ယ္ျပန္႔စြာဆိုရလွ်င္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ျဖတ္သန္းေတြ႕ၾကံဳခဲ့သည့္ေခတ္ကို ကြဲျပားေစရန္ ေခတ္ေဟာင္း ေခတ္သစ္ခြဲျခားေဖာ္ျပမႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ေသာေမာ္ဒန္၀ါဒ၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ကြဲျပားမႈရွိေစရန္၊ ကတၱားျခားေစရန္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္၀ါဒဟု သံုးစြဲရျခင္းျဖစ္သည္။

ပို႔စ္ေမာ္ဒန္၀ါဒကို ဖြင့္ဆိုရာ၌ ဤ၀ါဒႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ သေဘာတရားမ်ား၊ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားအလိုက္ ရႈပ္ေထြးမ်ားျပားမႈရွိႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ျဖစ္ျခင္း (Postmodernity) ဆိုရာ၌ သီးျခားနယ္ပယ္ျဖစ္ေသာ ရသဆိုင္ရာေမာ္ဒန္၀ါဒ ဆိုသည္မ်ိဳးထက္ ေမာ္ဒန္၀ါဒတစ္ခုလံုးမွ ဖယ္ခြာထြက္ျခင္း၊ စည္းျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္သည့္ရႈေထာင့္မွ ပိုင္းျဖတ္ေလ့ရွိသည့္ ဖြဲ႕တည္မႈလြန္ဆန္းစစ္၀ါဒ (Post-Structuralism) သည္ ပို႔္စ္ေမာ္ဒန္၀ါဒႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ခရီးဆက္ေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ရႈပ္ေထြးျခင္းေၾကာင့္ ရွိလာေသာ အခက္အခဲမွာ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားေနေသာ စာေရးဆရာမ်ား (ဥပမာ-မိုက္ကယ္ဖိုးေကာလ္၊ ဂ်က္ခ္ ဒါရီးဒါး) တို႔က ပို႔စ္ေမာ္ဒန္သမားဟု တံဆိပ္ကပ္ခံရျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ လက္မခံလိုျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ေယဘုယ်အက်ဆံုးဖြင့္ဆိုခ်က္အားျဖင့္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္၀ါဒဆိုသည္မွာ ယခင္ရွိဖူးေသာ `ေမာ္ဒန္´အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဖယ္ခြာပံုစံခ်လာျခင္းျဖစ္သည္။ အႏုပညာလက္ရာ၊ စာေပလက္ရာတြင္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္သည္ ဘယ္လိုရပ္တည္ေနရာယူသလဲဟု ေမးဖို႔ရွိသည္။ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ရႈေထာင့္မွ ေစဖန္မႈသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာကို အေျခခံေသာ စတိုင္လ္ (ဟန္) မွ ခြဲထြက္ေျပာဆိုျခင္း၊ နည္းအယူအဆ ေျပာင္းလဲမႈကို အေျဖရွာျခင္း၊ အႏုပညာလက္ရာ စာေပလက္ရာတို႔တြင္ ပါေနသည့္ သံုးစြဲေသာ တန္ဆာပလာ၊ အဆင္တန္ဆာ၊ ေပါင္းစပ္ႏိုင္စြမ္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္းကို အေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ပန္းခ်ီ ပန္းပုဆရာ (သို႔) စာေရးဆရာ၏ ျပန္လည္ခံစားတင္ျပမႈ (Reproduction) ၌ အေျဖရွာျခင္းျဖစ္သည္။ (ဖတ္ရင္း ေတာ္ေတာ္ေတာ့ မ်က္စိလည္သြားမည္ထင္သည္။ ေထြလီကာလီေတြမပါဘဲ စားပြဲထိုးနားလည္ေသာ စကားႏွင့္ေျပာရလွ်င္ စာေပအႏုပညာလက္ရာေတြကို ေ၀ဖန္ရာတြင္ ပတ္ပ်ိဳး ယိုးဒယားေတြ စာဟန္ေပဟန္ေတြႏွင့္ ညွိမေန၊ လက္ရွိ အႏုပညာသမား ဘာလုပ္ထားသည္၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဖန္တီးမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိသည္ဆိုတာပဲ ဂရုစိုက္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။) Pastiche, Intertexuality စသည္ျဖင့္ ဤသေဘာတရားကို ရည္ညြန္းရန္ တစ္ခါတရံ သံုးစြဲေလ့ရွိသည္။

 

(ဆက္ေရးပါမည္)

Mm thinker

 

Advertisements

2 Comments

Filed under Article, Philosophy

2 responses to “ပို႕စ္ေမာ္ဒန္၀ါဒ (Post-modernism)-အပိုင္း (၁)

 1. ဘေလာ႕ေတြ သိပ္သြားၿဖစ္ေလ႕မရွိ ရင္းႏွီးေလ႕မရွိေပမယ္႕ ကိုသင္ကာဆီ ေတာ႕ လာလာလည္ၿဖစ္တယ္။လာလည္ရင္းနဲ႕ ပို႕စ္ ေမာ္ဒန္ကို ဖတ္သြားပါတယ္။ ကိုသင္ကာ ေဘာင္းေဟာက္စ္(Bauhaus) လို႕ စလံုးေပါင္းတယ္ထင္တယ္။
  ကြ်န္ေတာ႕ရဲ ေပါကလီး ပို႕စ္မွာ လည္းဖတ္လို႕ရပါတယ္။

  http://bakaung.blogspot.com/2007/12/blog-post_557.html

  ခင္မင္ေလးစားစြာၿဖင္႕
  ေမာင္ဘေကာင္း

 2. ျပည္သား

  ခုမွလာတာ
  extra-post အေၾကာင္းေလးေတြလည္း သိခ်င္ေသးသဗ်။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s