Journey to the Land of the Lottery

ခ်ဲထီတို႔ ေခတ္စားရာေျမသို႔ တစ္ေခါက္

မိုနစ္ စကစ္ေမာ (Monique Skidmore) တည္းျဖတ္တဲ့ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု အကူးအေျပာင္းထဲက ျမန္မာ (Burma at the turn of the Twenty-First Century) ကို ဗီဒိုေႏွာက္ရင္းေတြ႕တာနဲ႔ ဖတ္ျဖစ္တယ္။ မိတၱဴကူးထားတာၾကာျပီ။ မဖတ္ျဖစ္တာ။ (ဒီလိုပဲ၊ မိတၱဴေတြကူးကူးျပီး မဖတ္ျဖစ္တဲ့စာအုပ္ေတြက အမ်ားသား။)

မိတ္ဆက္အခန္းနဲ႔ ဂြီလုမ္ရုိဇမ္ဘတ္ (Guillaume Rozenberg) ျပင္သစ္လိုေရးတာကို အန္နာဘယ္ေလ ဒိုလီဒြန္ (Annabelle Dolidon) အဂၤလိပ္လိုျပန္တဲ့ “လွည့္စားသူမ်ား-ခ်ဲထီတို႔ ေခတ္စားရာေျမသို႔ တစ္ေခါက္” (The Cheaters: Journey to the Land of the Lottery) ကို တထိုင္တည္းဖတ္လိုက္မိပါတယ္။ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလို႔ပါ။

ျမန္မာျပည္မွာ ခ်ဲထီ၊ ခ်ဲဒိုင္၊ ခ်ဲထိုးသူ၊ ခ်ဲေပးတဲ့ ဘုန္းၾကီး စတဲ့ ေလးပြင့္ဆိုင္ ဇာတ္လမ္းကို ပညာရပ္ေလ့လာနည္းရႈေထာင့္ကေန ေလ့လာသံုးသပ္တဲ့ စာတမ္းပါ။ ခ်ဲဆိုရင္ ႏွာေခါင္းရႈံ႕စရာသက္သက္လို႔ အမ်ားကအရပ္ျမင္ ျမင္ေပမယ့္ တျခားရႈေထာင့္ကေန ႏုိင္ငံျခားသား ပညာရွင္တစ္ေယာက္က ဘယ္လိုရႈျမင္တယ္၊ ပညာရပ္သေဘာန႔ဲ ဘယ္လိုရႈျမင္လို႔ရတယ္ဆိုတာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

စာတမ္းထဲမွာ ဒိုင္ေျပးဘုန္းၾကီးအေၾကာင္း၊ လက္ခတ္ေတာင္ကိုယ္ေတာ္ အေၾကာင္းလည္းပါတယ္။ ဒီျပင္သစ္ ရုိဇင္ဘတ္ရဲ့ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ျမင္တတ္ပံုေရာ၊ ဒိုလီဒြန္ရဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ ညက္ပံုေရာ ခ်ီးမြမ္းထိုက္ပါတယ္။ စိန္ဖူးေတာ္နဲ႔ ထီးေတာ္ မွားေရးတာရယ္၊ ခ်ဲ ဆိုတာ ထိုင္းစကားကလာပါတယ္ဆိုျပီး လြဲေရးတာရယ္ ရွိေပမယ့္ စာတမ္းရဲ့ အဓိကအရသာကို မပ်က္ေစပါဘူး။ ထိုင္းစကားမွာ ခ်ဲဆိုတာ ေလာင္းကစားထီလို႔ မဆိုလိုဘဲ တရားမ၀င္ ေငြစုေငြေခ်းလုပ္တာကို ဆိုတာပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ ေခတ္ထဖူးတဲ့ အတိုးမ်ားမ်ားေပးမယ္ဆိုလို႔ စုေငြသြားထည့္၊ ျပီးေတာ့ ဆီပံုး ဆံုးျပီလုပ္လိုက္လို႔ အတိုးမရ အရင္းဆံုး၊ ကုမၸဏီကဘံုးေျပးတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာပါ။

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ကိုလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ခ်ဲထီ အစပ်ိဳးတဲ့ျမိဳ႕၊ ေမာ္လျမိဳင္သားေတြကိုလည္း ခ်ဲလုပ္ငန္း ျဖန္႔ျဖဴးေရးသမားေတြဆိုျပီး ေရးထားပါေသးတယ္။ ထိုင္းနဲ႔နီးတဲ့ သူတို႔က ခ်ဲ စတာကိုး။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က စသတဲ့။

ျမန္မာျပည္မွာ ဘာေၾကာင့္ ခ်ဲထီလိုက္စားတယ္၊ ဘာသာေရးနဲ႔ ေလာင္းကစား အဆက္အစပ္ ဘယ္လို ယုတၱိ (Logic) ရွိတယ္ဆိုတာလည္း ခ်ိတ္ဆက္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ့ လူမႈစီးပြားအၾကပ္အတည္းမွာ ခ်ဲထီဟာ ထြက္ေပါက္တမ်ိဳး၊ ဘယ္ေတာ့မွ အျပင္မေရာက္ႏုိင္မယ့္ လူမြဲတို႔ရဲ့ ထြက္ရပ္လမ္းတမ်ိဳး ျဖစ္လာတာ ေတြ႔ရပါမယ္။

ထိုင္းမွာေတာ့ ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုး ထြင္ျပီး ကစားတာကို အစိုးရက တရား၀င္လုပ္ပစ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ ခ်ီးက်ဳးထိုက္တဲ့ စီမံမႈမ်ဳိးပါ။ ျမန္မာျပည္ရဲ့ လက္ရွိအာဏာပိုင္ေတြ ဂရုျပဳသင့္ပါတယ္။

ဘာျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာ့လူမူစီးပြား မီးက်ိဳးေမာင္းပ်က္နဲ႔ သြားေနသ၍ စာတမ္းထဲက မေအးေျပာသလို “ဘုန္းၾကီးက ဒဲ့ေပးတာပဲ။ ကိုယ္က မေကာက္တတ္လို႔ လြဲသြားတာ” ဆိုသည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ိဳး ၾကားေနရဦးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

၁၇၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၇

1 Comment

Filed under Experience, Perspective, Research

One response to “Journey to the Land of the Lottery

  1. CresceNet

    Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. (If he will be possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll I thankful, bye friend).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s